Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding

train-de-trainer sociale vaardigheidstraining voor leerkrachten in het basisonderwijs

Leerkrachten komen op school regelmatig kinderen tegen die in de omgang met anderen onhandig of onwenselijk gedrag vertonen en daar zelf last van hebben. Sommige kinderen schrikken door hun gedrag leeftijdgenootjes af en komen voortdurend in ruzies terecht. Andere kinderen hebben juist de neiging zich terug te trekken en komen niet voor zichzelf op, waardoor ze onvoldoende sociale contacten opbouwen. In alle gevallen gaat dit ten koste van het zelfvertrouwen en het zelfrespect van het desbetreffende kind.

Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig om zich in sociale situaties te kunnen hanghaven. Voor hen is het wenselijk te leren inschatten welk gedrag door de omgeving gevraagd wordt en wat zij zelf willen, om vandaar uit een keuze voor passend gedrag te kunnen maken. Daarvoor is nodig dat zij hun zelfvertrouwen en zelfrespect vergroten en dat ze vaardigheden aangeleerd krijgen om in te zetten.

Een sociale vaardigheidstraining op school kan daarvoor een passende oplossing zijn. In de Train de trainer Sociale vaardigheidstraining leren leerkrachten om zelf een sociale vaardigheidstraining binnen school uit te voeren.


Doel en doelgroep
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat binnen de eigen school een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar uit te voeren. Leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Inhoud
De volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Inhoud, doel en functie van een sociale vaardigheidstraining
  • Groepsdynamica
  • Het oefenen van verschillende werkvormen en trainingsvaardigheden die in een sociale vaardigheidstraining gebruikt worden d.m.v. presentaties
  • Gedrag van kinderen waarnemen en vertalen naar behoeften op basis van Geweldloze Communicatie
  • Het begeleiden van rollenspelen
  • Het intakegesprek en de groepssamenstelling
  • Informeren en betrekken van ouders en collega’s

Naast het bespreken van deze onderwerpen wordt er in de training gewerkt met presentaties. Dit betekent dat elke deelnemer, alleen of in een tweetal, in de vorm van een rollenspel oefent met het geven van de training aan de kinderen. De werkvorm en de verdeling van de presentaties wordt in de eerste bijeenkomst toegelicht en afgesproken.

Literatuur
Deelnemers ontvangen een draaiboek waarin de sociale vaardigheidstraining beschreven staat.
Verder ontvangen deelnemers achtergrondmateriaal en een literatuurlijst.

Coaching
Na de training gaan de deelnemers zelfstandig de sociale vaardigheidstraining aan kinderen geven. Tijdens de uitvoering van deze sociale vaardigheidstraining is het mogelijk om door de trainer gecoacht te worden. De vorm van de coaching wordt in overleg met de deelnemer bepaald. In de eerste bijeenkomst zal dit aanbod verder toegelicht worden.

Praktische zaken
Tijdsinvestering: De training bestaat uit 6 dagdelen van 3,5 uur en kan gecomprimeerd worden tot 1 dagdeel, 2 hele dagen en 1 dagdeel. De data worden in overleg vastgesteld.
Locatie: Indien de training in company wordt gegeven, verzorgt de opdrachtgever de locatie.
Mochten deelnemers zich individueel opgegeven, dan wordt ze gewezen op het zelfde aanbod (met dezelfde trainer) dat namens de Rino-Groep wordt aangeboden, www.rinogroep.nl.

Kosten en aanmelding
De training kost 3100 euro, inclusief 21% BTW, exclusief reiskosten
De coaching kost 125 euro per anderhalf uur, inclusief 21% BTW, exclusief reiskosten

Voor aanmelding en vragen kun je contact zoeken via:
06 – 2461 3748
info AT eunicevanderheijden DOT nl
 

 

Training & Begeleiding
15.6
646
15
3.84.186.122