Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding

Voor jou

Ons geluk wordt meer bepaald door hoe we tegen de dingen aan kijken dan door de uiterlijke omstandigheden. Hoe gemakkelijk het ook is om de schuld buiten onszelf neer te leggen, daarmee verandert er niets. Ook de schuld bij onszelf zoeken en daarin zwelgen, maakt dat er niets verandert.

Leven is bewegen, dus we voelen een soort noodzaak om in beweging te blijven, om in actie komen. Mensen die in actie komen voelen zich over het algemeen sterker en ervaren meer zeggenschap over hun eigen leven. Ze pakken hun autonomie en op een of andere manier is dat de natuurlijke manier om mens te zijn, we voelen ons daar wel bij.
Zwelgen of in een gemoedstoestand blijven ‘hangen’ heeft te maken met onze beperkende overtuigingen en oordelen. Om dat te doorbreken is het van belang om  emoties die daarmee gepaard gaan te voelen en te doorleven.

Geluk kan bereikt worden door met aandacht te luisteren naar ons hart en onze geest. Het vraagt training om je innerlijke houding t.o.v. jezelf en anderen te veranderen. Dit betekent dat de sleutel tot verandering in jouw eigen handen ligt, alleen..... ben jij bereid en heb jij het lef om de sleutel op te pakken?

Wellicht dat onderstaande coaching of een massagebehandeling je hierin kunnen ondersteunen.

Training & Begeleiding