Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding

Ik geloof dat ieder van ons een diep verlangen heeft om uit te groeien tot de best mogelijk versie van zichzelf.

Ik begeleid mensen die dit verlangen voelen en hier gehoor aan willen geven, maarop een of andere manier vastzitten.

Voor jezelf

Misschien herken je jezelf in (een van) deze zinnen:

  • Je voelt geen echte verbinding met de mensen om je heen
  • Je hebt het idee dat jouw onaangename gevoelens sterker zijn dan jijzelf bent
  • Je maakt keuzes die anderen behagen in plaats van jezelf
  • Je handelt vaker uit angst, dan uit (zelf)liefde

Je weet dat je het anders wilt: 

  • Je wilt trouw zijn aan jezelf: keuzes maken die tegemoet komen aan jouw (diepere) verlangens
  • Je wilt kunnen verwoorden wat je voelt en wat je nodig hebt
  • Je wilt oprechte verbinding voelen met anderen
  • Je wilt tot bloei komen en vrij zijn

Je wilt liefdevol in het leven staan!

Tegelijkertijd weet je dat je daar NU zelf verantwoordelijkheid voor hebt te nemen, maar ook dat je hier wel wat hulp in kunt gebruiken. Ik kan je hierbij helpen: je bent welkom voor bijvoorbeeld een persoonlijke coaching.

In een coachingstraject help ik je onderzoeken waar er momenteel een disbalans zit in je leven. De onaangename gedachten en gevoelens die dat met zich meebrengt gaan we gebruiken om te ontdekken wat er werkelijk bij je speelt. Met name onaangename gevoelens zijn een ingang om te komen bij wat werkelijk belangrijk voor je is. Het zijn als het ware signalen die je de wijs wijzen naar jouw waarden en behoeften. Helaas zijn we (en ook veel coachingstrajecten) er tegenwoordig op gericht deze onaangename gevoelens juist weg te nemen en mogen we alleen nog maar positief denken. Daarmee ontnemen we ons een belangrijke wegwijzer. Ik leer je o.a. jouw gevoelens zodanig te ervaren dat ze weer voor je werken in plaats van tegen je.

Maar misschien is een (communicatie)training meer geschikt voor je. Dan gaan we in kleine groepjes aan de slag om te ontdekken hoe communicatie voor of tegen je werkt. Daarin ligt de uitdaging om verantwoordelijkheid te gaan nemen voor  alles wat er in jou speelt en dat te gaan durven verwoorden. Je leert hoe je je gevoelens en behoeften kan uiten zodat het voor jou veilig is en de ander je kan horen. Hoewel we nooit de garantie hebben dat het dan gaat zoals we willen, is de kans daarmee wel veel groter dat je gehoord wordt. Alleen dat al geeft voldoening.

Voor professionals

Werken biedt vervulling op verschillende manieren. We werken omdat het een vitaal en scheppend proces is waar ieders kwaliteiten en passie tot uiting en tot bloei kunnen komen. Dat geeft vreugde, energie en voldoening.

Soms wil je jezelf of je team hierin verrijken door een communicatietraining te (laten) volgen.
In de verschillende communicatietrainingen die ik aanbied staat een aspect centraal: bewustzijn van eigen gedachten in de vorm van overtuigingen, oordelen en meningen, de daarbij horende emoties en de (woord)keuzes die men daarop baseert.
Indien een beroepskracht zich hier bewust van is, zal zijn/haar communicatie naar een client een intentie hebben die gebaseerd is op nieuwsgierigheid, betrokkenheid en verbinding. Dat maakt dat de client zich meer kan openen voor de beroepskracht en dus meer bereidheid zal tonen. Het wordt nu veel gemakkelijk om samen dat wat wenselijk is te bereiken.

Soms kan werk je meer kosten dan dat het oplevert, er is een disbalans. Dan kan een coachingstraject behulpzaam zijn. Als eerste gaan we kijken hoe en waar de disbalans zit, onderzoeken we welke behoeften er voor jou spelen en waar en hoe jij deze kan vervullen. Ook al voelt het vaak dat de disbalans ontstaan is door het werk, nu leer je zien waar jouw verantwoordelijkheid zit, hoe je deze kan oppakken en waar je jouw machteloosheid kan omzetten naar weer bij machte komen. Oftewel je invloed pakken daar waar ie wel zit.

Eunice van der Heijden
'Vergeet wie je dacht te zijn, en accepteer wie je bent' (Dalai Lama)

Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief ►

 

Training & Begeleiding
13.4
643
16
54.90.204.233