Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding

Signaleren en gespreksvoering

In je dagelijks werk met kinderen kan het gebeuren dat je iets opvalt aan een kind. Het is niet meteen zorgelijk, maar je merkt wel een verandering op. Naarmate je het kind langer in de gaten houdt, hoe meer je inschat dat het wel zorgelijk is. Het kan op een gegeven moment van dien aard zijn dat je de ouders wil inlichten en samen met hen wil bespreken hoe met dit gedrag om te gaan. Het kan ook zijn dat gedrag van een kind je meteen opvalt en dat je wilt dat snel met de ouders bespreken.
Soms verlopen die gesprekken soepel, en soms kunnen dit ook lastige gesprekken zijn. In het bijzonder als de ouders in de verdediging gaan, ontkennen, of de schuld bij jou neer leggen. Dit kan irritatie bij je oproepen en voor je het weet ben je inderdaad de ouders aan het beschuldigen zonder dat je dit eigenlijk wilde. In deze training leer je hoe je zorgelijk gedrag bespreekbaar kan maken en tegelijkertijd de relatie met de ouder behoudt.

Doel en doelgroep

Deelnemers zijn in staat om emotioneel beladen gesprekken te voeren met ouders met behoud van de relatie.
Leidsters van kinderdagverblijven, leerkrachten en docenten in het onderwijs, medewerkers in een welzijnsorganisatie

Inhoud training

In de training wordt er gekeken naar de volgende onderwerpen:

  • Signaleren: wat is het wel, wat is het niet
  • Onderscheid tussen concreet waarneembaar gedrag en interpretaties
  • Gespreksvaardigheden op basis van Geweldloze Communicatie, zowel theorie als oefenen met een acteur
  • Transfer, hoe dit te gebruiken in de dagelijkse praktijk

Praktische zaken

De training bestaat uit 2 dagen (ook te verdelen over dagdelen) en wordt in company aangeboden. De tijden en locatie wordt in overleg bepaald.
Er wordt gewerkt met opdrachten tussen de bijeenkomsten en er wordt leeswerk meegegeven. Tevens wordt er gewerkt met een acteur.

Kosten en aanmelding

De kosten voor de training zijn verdeeld in twee delen:
Training:         2500 euro, inclusief 21% btw, exclusief reiskosten
Acteur:             395 euro, inclusief 6% btw, exclusief reiskosten

Voor aanmelding en vragen kun je contact zoeken via:
06 – 2461 3748 
info AT eunicevanderheijden DOT nl

Training & Begeleiding