Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding

Omgaan met 'lastig' gedrag van kinderen

In je werk als beroepskracht met kinderen maak je het regelmatig mee dat kinderen gedrag vertonen dat lastig is. Ze doen niet wat je ze vraagt of geven je een grote mond. Ieder heeft zijn eigen idee over wat lastig gedrag is, maar dat maakt het niet meteen duidelijk hoe je erop kan reageren.
Zonder dat het betekent dat je je werk niet meer kan doen, kan het toch handig zijn eens samen in je team te bekijken wat lastig gedrag nou eigenlijk is en hoe je daarop adequaat zou kunnen reageren. Hierin staat het uitgangspunt dat kinderen, meer dan met woorden, met hun gedrag duidelijk maken hoe het werkelijk met hen gaat.
 

Doel en doelgroep

Deze training laat je inzien waar lastig gedrag voor staat en leert je dat te erkennen, zodat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Je krijgt handvaten hoe je dit naar kinderen kunt verwoorden en hoe je heldere instructies kunt geven.
Voor met name beroepskrachten die  in het de kinderopvang, het basisonderwijs en het kinderwerk werken kan deze training  heel inspirerend zijn.
 

Inhoud van de training

  • Welke boodschap zit er onder lastig gedrag
  • Verwoorden van wat je ziet waar het kind mee zit of wat het kind wil zeggen
  • Heldere instructies geven in woorden en in houding
  • Transfer: inzetten in je dagelijkse praktijk
     

Praktische zaken

De training bestaat uit 1 dag, maar kan ook verdeeld worden in 2 dagdelen.
De locatie en de tijd wordt in overleg bepaald.
 

Kosten en aanmelding

De training wordt in company gegeven en kost 850 euro, inclusief 21% btw, exclusief reiskosten.

Voor aanmelding en vragen kun je contact zoeken via:
06 - 2461 3748
info AT eunicevanderheijden DOT nl

Training & Begeleiding