Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding
Eunice van der Heijden Training & Begeleiding

Motiverende Gespreksvoering
 

Beroepskrachten die met kinderen, jeugdigen en hun ouders werken, worden geconfronteerd met gezinnen met complexe meervoudige problematiek waarbij de gezinnen vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben. Gezien de situatie waarin die gezinnen zich bevinden, vindt de beroepskracht dat er iets moet gebeuren. Het gezin moet veranderen of heeft hulp nodig. Het gezin zelf kan daar andere ideeën over hebben.

Het valt dan niet altijd mee het gezin in beweging te brengen. Op beroepskrachten komt dit vaak over als een gebrek aan motivatie. De beroepskracht heeft het idee niet bij het gezin 'binnen te komen'. De gebruikelijke technieken en de neiging om te gaan overtuigen lijken ontoereikend. Wat vaak vergeten wordt, is dat het gezin eigenlijk eerst een keuze heeft te maken of het überhaupt wel wil veranderen en/of hulpverlening wil aanvaarden. Deze stap, een keuze maken, slaan beroepskrachten vaak over gezien de ernst van de situatie en uit betrokkenheid.
Deze training gaat over het proces van motiveren, waarin het gezin zelf tot keuzes te laten komen, centraal staat.

 

Doel en doelgroep

Na deelname aan deze training weet je wat motiverende gespreksvoering is en op welk moment en in welke mate je motiverende gespreksvoering kunt toepassen binnen jouw eigen werkzaamheden. Je beschikt over vaardigheden om motiverende gespreksvoering toe te passen.
De training is geschikt voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg, outreachende jongerenwerkers, (school)maatschappelijk werkers, intern begeleiders in het onderwijs, leerlingbegeleiders en medewerkers van Bureaus Jeugdzorg. Minimaal hbo-niveau.


Inhoud training

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

De theorie en de vaardigheden van motiverende gespreksvoering (MG) komen aan bod. Hierbij kun je denken aan een duidelijke omschrijving van wat MG wel en niet is, omgaan met weerstand, diverse modellen en de specifieke vaardigheden.

Daarnaast wordt het model van geweldloze communicatie toegevoegd om tot verdieping van de stof te komen.

Het werken met een acteur zorgt voor verdieping van de vaardigheden en de transfer.

Tussen de bijeenkomsten worden opdrachten meegegeven om het geleerde in de praktijk uit te proberen en ervaring op te doen. Deze ervaringen worden als leerstof gedeeld in de volgende bijeenkomst. Deelnemers ontvangen een reader.


Praktische zaken

De training bestaat uit 3 dagen en wordt in company aangeboden. De data en locatie worden in overleg bepaald. 
 

Kosten en aanmelding

De kosten voor de training zijn verdeeld in twee delen:
Training:       3100 euro, inclusief 21% btw, exclusief reiskosten
Acteur:           395 euro, inclusief 6% btw, exclusief reiskosten
 

Voor vragen en aanmelding kun je contact zoeken via:
06 - 2461 3748
info AT eunicevanderheijden DOT nl

Training & Begeleiding